اين كلاس در روزهاي دوشنبه ساعت٣-٥ به مدت ٥ جلسه برگزار ميشود در اين دوره طبايع بدن و روش متعادل كردن آن آموزش داده ميشود همينطور روزه پاكسازي نيز آموزش داده ميشود

ثبت نام كلاس تغذيه

دوستاني كه مايلند در دوره مربيگري يوگا شركت كنند ميتوانند   روزهاي شنبه و دوشنبه از ساعت ١٠ صبح تا ١٣ بعد از ظهر در آموزش  هييت  ورزشهاي همگاني  سركار خانم پرورش مدارك مورد نياز را هييت به شما خواهد گفت اطلاعيه ثبت نام کميته یوگا هیات ورزشهای همگانی استان […]

ثبت نام آزمون ورودي مربيگري يوگا