شنبه 9 اردیبهشت به روش آیورودا بدن را پاکسازی میکنیم آموزش نتی ، زبانشوی، و لاگو با صبحانه پاکسازی و ناهار ساتویک

پاکسازی بدن به روش آیور ودا

امیدواریم در سال جدید بتوانیم به برگزاری کلاسهای زیر جامه عمل بپوشانیم کلاسهای خلاقیت خودشناسی تحلیلی( تحليل رفتار متقابل) تیپ شناسی شخصیت سایه ها شناخت کودک درون ارتباط موثر و پرورش کارایی والدین تغذیه آیور ودا پاکسازی درون يوگا در طبيعت سويينگ يوگا آنتي گراويتي يوگا  

منتظر کلاسهای جذاب خودشناسی گل اندام باشید


مژده – مژده-مژده حتی اگر همه کلاسهای خودشناسی رو امتحان کرده اید، من همچنان با هیحان زیاد کلاس جذاب خلاقیت را برای سال جدید به شما پیشنهاد میکنم میتوانید. برنامه ریزیتون رو برای شنبه ها ساعت ۳/۵ تا ۵/۵ تنظیم کنید و باقی شرایط رو. بعد. از. تعطیلا ت از […]

کلاس خلاقیت